شرایط اخذ پذیرش تحصیلات تکمیلی در ترکیه

۱۶

بهمن

کار شناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های ترکیه

کار شناسی ارشد ودکترا در دانشگاه های ترکیه مقاطع کار شناسی ارشد ودکتری در جهت تحصیل در دانشگاههای ترکیه جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای ترکیه در مقاطع بالاتر از لیسانس هریک از دانشگاهها شرایطی متفاوت اعلام می نمایند و این تفاوتها حتی در رشته مختلف نیز بعضا اعمال میگردد. نهادی که مسولیت آموزش عالی را در درون […]

شرایط اخذ پذیرش تحصیلات تکمیلی در ترکیه

۲۹

خرداد

شرایط اخذ پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های ترکیه

شرایط اخذ پذیرش ارشد :   داشتن مدرک لیسانس از دانشگاههای دولتی یا آزاد ایران وهر دانشگاهی که وزارت علوم ویا بهداشت ایران تایید بکند. داشتن مدرک GRE با حداقل نمره ۷۰یا مدرک AHES با حداقل نمره ۵۰٫ داشتن مدرک تافل با حداقل نمره ۷۰ یا ۵۰ از آزمون YDS. البته بعضی از دانشگاهها در مقطع ارشد[…]